Дебатът за киловите яхти обещава интересен (зимен) сезон

Сподели във Facebook
чуруликане на Twitter

В края на септември т.г. Управителния съвет на БФВ прие Правилата за сигурност на Световната федерация World sailing (приети от Изпълнителна агенция „Морска администрация” за разглеждане), както и допълнение за сигурността към Правилата за килово ветроходство.

Тези два акта на УС, както и приемането на хендикапна система ORC на същото заседание, станаха повод за дискусия.

Спорове, които ще държат будна ветроходната общност през неактивния зимен сезон.

В края на същия този зимен сезон пък предстои избиране на нов УС и председател на БФВ, но това е друга тема, май…

Дебатът тръгна в клубните пощи на членуващите в БФВ. Отсъствието му от страниците на nautica.bg пък даде основание на една от страните да се усъмни в безпристрастността ни…

Предлагаме на вниманието Ви писмото до клубовете членове на БФВ от председателя на ВК „Понтос” Никола Дуков. Очакваме Ваши коментари и мнения на novini@nautica.bg. Гарантираме, че ще бъдат публикувани без редакторска намеса : Писмо на ВК „Понтос“

До клубовете членове на БФВ

Уважаеми колеги, преди  две години Общото събрание на БФВ се обедини в най-важното си от години решение. Да гласува единодушно за нов Президент на Федерацията и практически посочения от него балансиращ УС с ясни  цели.

- да отстрани  недъзите от миналото;

- да въведе колективно управление;

-да се отчита становищата на клубовете;

-да изпълни програмата си по преструктуриране на федерацията.

И понеже ако не беше тъжно , щеше да е поне смешно, по-долу едно към едно представям на уважаемите ветроходци  Протокола на УС състоял се на 29.09.2022 който е огледало за това как работи УС под ръководството на Президента.

 http://www.bulsaf.bg/wp-content/uploads/2016/03/Protokol-uS-12rev-_.pdf.  

Правя това с ясна позицията си, защото нещата според мен са излезли от отговорност и контрол.

Следва все пак да отбележи , че в този УС са участвали реално  само 3 члена , което дава идея , че е можело да бъдат два или даже  един, защото нищо не е пречело да си изкарат по някое пълномощно между себе, както е тръгнало !

 Нещо повече, отбелязано е , че  УС бил и легитимен  (трима  плюс едно пълномощно, естествено при резултата от гласуванията – „ЗА“-4 и нищо друго) само защото поканата е била изпратена редовно на всички членове. Не се отбелязва дали  поканата  е била изпратена  заедно с материалите за заседанието в регламентираните срокове, по всички правила които УС е утвърдил сам. Все пак доколкото си спомням ние избрахме УС от девет члена.

За мен най-интересно от този Протокол е  изключителна активност на едни от членовете, отговарящ за киловото ветроходство. Отбелязвам това, не само  защото приетите решения  пряко касаят клуб ВК „Понтос“ , а защото сега, след изминалия неудачен и нещастен сезон, вместо през зимния период проблемите  да се осмислят винмателно, да се разискват на срещи с ветроходците и да се вземат компетентни решения имащи дългосрочно значение, отново всичко се прави на крак, на парче при това едностранно и некомпетентно и в крайно затворен кръг.

Разбира се, както се подобава на активните хора в България , обичайно е те да придобиват  и качеството -  некомпетентност, поради бързината на действията си и игнориране на другите мнения. Демонстрирано в случая извън всяко съмнение, което ще покажа. Освен това, като чета как са се вземали решенията, единодушно от останалите други двама членове на УС , тези две „качества“ очевидно  са станали  добра база  да бъдат убедени  успешно същите.

Най странното е , че външно всичко това се прави с голяма болка за киловото ветроходство, даже и за такива дреболии , видите ли, какво ще правим  „ с лодки като Скорпион и двата малки мелджеса и т.н.?“

С изкривяване   и деформиране на  критериите и правата на  институциите, които следва да определят организацията и правата  в една регата. И понеже тези въпрос вече се предъвкват нарочно и даже тенденциозно в интернет пространството  от назначения  вицепрезидент на БФВ, искам един път завинаги да кажа някои неща, та поне се вникне малко в истинските проблеми:

1.С  активно участие на вицепрезидента  на БФВ , и даже  с окончателните предложение и последна редакция на устава, правата на БФВ за  киловото ветроходство бяха прехвърлени на БАСКЯ, същата  бе преструктурираната , при това пак по негово предложение Асоциацията  бе пререгистрирана  на неговия адрес! В очакванията за търсене на колективни решения, последната година след това важно принципно решение на федерацията се случи точно обратното! След като   реши , че всичко следва да се определя и санкционира  от неговото висока ниво на вицепрезидент, и  всички да следват позициите му,  с  решенията   на УС (с участието на същите членове, които все пак са карали и карат килови яхти)  категорично отхвърлиха съществуването на БАСКЯ и игнорираха смисъла и защото, за нито едно от решенията си УС даже е поискал становище. Добре , федерацията негласно е сменила политиката, но трябва поне да можеш да правиш нещата грамотно.

2.С активното  участие на вицепрезидента и подкрепата му  бе утвърдена БХС , и слава богу , защото се  предполагаше , че ще се даде алтернатива на яхтите плаващи в така наречените класове ОТВОРЕН  и после измисления от него клас ТУРИСТИЧЕСКИ,  да са в  хендикапна система, спорно за много дали дава добър резултат, но официална система – и  безплатно все пак.

Само, че от думите до делата  има огромна разлика. Защо както бе решено именно от БФВ през 2015 г.,  в състезанията включени в календара на БФВ,  организаторите  да включват  класове утвърдени официално от БФВ и БАСКЯ , при това ,  те да са равноправно поставени и всеки да има право да кара във всеки клас нищо такава не се случи. И в двете състезания организирани от вицепрезидента , Варна ченъл къп и Ветрила – БХС  въобще не бе вписана в документи на състезанието. Поне от кумува срама пред г-н Киров да беше го направил , защото е очевидно , че при прохождането си, от първата година, тази нова хендикапна система няма как сама да се наложи. И понеже системата тръгна от Варна , поне варненските клубове да я бяха подкрепили. Да ама не!

  1. И последно. Без да разбира по същество критериите за устойчивост на яхтите, прочел отгоре , отгоре някои от документите избирателно , вицепрезидента си е създал  „ система“  за недопускане или допускане на яхтите до определени състезания базирани на негови презумпции. При това, същия е приел  за основен  критерии  такъв написани  в сертификата на IRC и го е аргументирал навярно  и  други материали  на IRC (статии, анализи),  сравнявайки ги по особен начин с изискванията на ISO 12217-2  и правилата OSR на ISAF, без да разбира смисъла и приложението на този критерий.

Добре е да се запомни , че в т.н. изградената система  никъде не е посочено, че  критериите за стабилност  все пак са  препоръките от IRC  към организаторите на регати. Същите са на базата на технически експертизи и многогодишния  опит при организирани на регати от системата, особено касаещи океански и офшорни етапи където  IRC е основна система. Тук е   лесно е да се види как „ ….чете евангелието“.  Та ограничения препоръчани от IRC  стават задължителни за всички  яхти , а за ORC не са , просто защото ги няма написани. Никъде не е отбелязано най-важното обстоятелство в документите на IRC, което цитирам буквално за да няма тълкуване.

Organising Authorities may incorporate a minimum qualifying SSS Base Value and/or STIX/AVS and/or IRC STIX/AVS for entry to a race. Responsibility for selection of which is to be used, for the minimum qualifying value(s), lies with the Organising Authority for a race. It is not possible for the IRC Rating Authority, nor any other body remote from the organisation of a race, to lay down firm recommendations or guidance. Only the organisers of a race can be fully aware of the circumstances of a particular race.

Разбирам , че материята за  устойчивостта на яхтите  е  сложна и специфична и не може да се изиска от всеки да я познава като специалист в тази област. Но когато се опитваш да налагаш на другите правила, при това на тяхна база да ги лишаваш от права за участие в регати, си длъжен поне да си изясниш проблема в цялата му пълнота, преди да го запишеш и утвърдиш. Нужно даже сам да си го обясниш!

Защото иначе няма как да отговориш, като как се „грижиш“ и какво да правим с двата  малки мелджиса  и въобще мелджисите и другите малки лодки. А в същия момент да пускаш в състезания всякакви лодки , в т.ч. и малки, някои самоделно  направени, или такива  цялостно реконструирани, без някога да са имали какви да е сертификати от които да съдиш за тяхната устойчивост, още повече  точно в регатите които ти менажираш, и точно след като налагаш правилата.  Вижте колко от  лодките в регата „Ветрила“ въобще не са обмервани и нямат какъв да е сертификат, от който да се правят изводи   да се допускат до плаване същите за състезание  категория C (регата Ветрила)  на базата на приетите  критерии за устойчивост то вицепрезидента.

 Или проблема стои само за публичност, когато няма други лодки , дай да карат всички които поискат за да има бройка пък правилата за други!

И така, редно най-накрая да се разбере от някои хора, че когато сложиш изисквания , а това наистина е  задължително да се направи , това следа да се прави много внимателно, при ясни критерии, и след широко обсъждане когато няма еднозначност. При това  следва да се отчита спецификата на всяка регата, и възможностите на организаторите да изпълнят определите изисквания към  сигурността. Това се отнася за всички класове, и всички хендикапни системи. Защото при инцидент никой не пита в кой клас си се състезавал , а допустимо ли е да си се състезавал в тази регата. Тоест, избора на категория на едно състезание следва да бъде съобразен със съществуващия флот, както и към този флот дългосрочно за бъдат предявени ясни изисквания за допустимост до регатите, за да могат собствениците на яхти да ги адаптират към правилата ако желаят да се състезават . Съществено е организаторите да имат  възможността  да изпълнят всички изисквания за осигуряване на регатата, както и се да определят границите до които може да се провежда същата в т.ч. ограниченията за силата на  вятъра, вълнението, логистични проблеми, т.е.  и организаторите да са наясно с изискванията които са наложени.
А що се отнася до малките меджиси и всички усилия тези лодки да бъдат спрени за регати категория С,  просто като идея  е глупаво. Поне да бяха прочели внимателно известната информация касаеща именно тези лодки и то по меродавните изискванията именно на  ISO 12217-2 .

Давам по долу информацията, която е налична и известна, и от която ясно се вижда, че по един от важните критерии AVS, т.н. малки мелджиси стоят по-добре от две уж популярни лодки в България , виж по-долу :

3.4 STIX and RORC STIX

ISO/FDIS 12217 Part 2 defines 4 Design Categories and specifies minimum acceptable values of AVS

for each as shown by Appendices 3 and 4. Table 4, below, shows the minimum STIX values

associated with each Design Category. RORC STIX is directly compatible with STIX.

 

Table 4

Design Category               A                    B                  C                                D

Minimum STIX:                  32                   23                14                             5

Minimum AVS:φV(R         ≥ 100°        ≥ 95              = 90°                         = 75

Сега  конкретно:

Design                              Draft          STIX                 AVS        Categorie        ISO ore IRC

МELGES 24 OD              152              15                   130           C                        ISO

Bavaria 42 Match             245              39                   124           A                        IRC

X-35 OD                           215              33                   123           A                        ISO

 

Та говоря за компетентност, защото когато вицепрезидента иска да не допуска малките мелджиси да се състезават в категория С,  като и избрал без да разбира приложението му,  дадения в сертификатите IRC  критерий SSS Namber , който за тези лодки  е 9 , е следвало  да си изясни какво  значи SSS Namber, и как той се изчислява , както и това, че същия критерий няма пряка кореспонденция с  ISO STIX и не може да се лепва отгоре като цифра. Това  си е и написано в документите на IRC, ако ги е чел, да ги е  разбирал. Още повече в OSR на ISAF  критериите цитират ISO STIX а не друг критерий , па бил той и на IRC.

Например SSS Namber  за X-35 OD е 23 а за  Bavaria 42 Match е 35 , различаващи се от данните дадени по-горе съществено ISO STIX.                                 

Уважаеми колеги, пиша това обстоятелствено становище защото е очевидно, че при  приетия маниер на работа на УС, в който документите които следва да се приемат очевидно се сервират на масата на заседанието , без каква да е експертиза и без  да се довеждат до знанието на клубовете когато  касаят пряко тяхната дейност в дългосрочен план. А в случая още по фрапиращо е че УС на БФВ се стреми да налага правила и критерии, към които няма отношение и не е носител на правораздаване.  Надявам се също, това да бъде повод и основание , някои хора да се замислят къде стоят и какво правят в ползу роду, и как следва да се продължава напред!

 

Никола Дуков

Председател ВК „Понтос“

Варна , 11.10.2022

 

P.S. STIX (STability IndeX)  -  Индекс на устойчивост

          AVS (Angle of Vanishing Stability) – ъгъл на залеза или ъгъл на положителната устойчивост

        SSS Numeral ( Safety and Stability Screening Namber)  - сумарно число на сигурност  и устойчивост

 

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ


Споделете
Facebook
Twitter