Нова наредба за плавателните съдове за отдих и лично ползване

Сподели във Facebook
чуруликане на Twitter

Правителството отмени сега действащата и прие нова наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и за лично ползване. С текстовете се въвеждат разпоредбите на европейска директива по темата. Предвидени са и по-строги изисквания относно емисиите на отработени газове от двигателите на плавателните съдове.

Предвиден е преходен период от една година – до 18 януари 2017 г., през който двигателите ще могат да се пускат на пазара съгласно действащите норми за отработени газове, а за малките и средни предприятия този период е четири години – до 18 януари 2020 г.

Новата наредба по-ясно и пропорционално разпределя задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пазара. Въвеждат се и задължения на частните лица, които внасят за свое ползване плавателни съдове от страни извън ЕС, когато производителя на такива плавателни съдове не е спазил изискванията на европейското законодателство.

В тези случаи плавателният съд ще може да се използва само след като частното лице, което го внася, докаже с помощта на сертифициращ орган, че плавателният съд отговаря на изискванията на наредбата.

Nautica.bg

Споделете
Facebook
Twitter